ایران تهران خیابابن آزادی مجتمع برجساز ، طبقه 9 واحد 98

    Language         English

a
M

محلول های استاندارد حجم سنجی

حلال های فوق خالص برای کروماتوگرافی مایع

معرف های آزمایشگاهی بیوشیمیایی، بافت شناسی، تشخصی طبی

مواد و معرفهای دارویی

محلولهای کالیبراسیون

محصولات شیمیایی و آزمایشگاهی

ما معتقدیم که کیفیت فقط با کیفیت ایجاد می شود. بنابراین، معرف ها، مواد شیمیایی و مواد آزمایشگاهی ما در طول توسعه تحت کنترل های دقیق قرار می گیرند

کلیک

مستندات ، گواهی آنالیز

گواهی تجزیه و تحلیل گواهی های تجزیه و تحلیل تمام اطلاعات لازم در مورد یک ماده خاص را ارائه می دهد و تأیید می کند که این ماده برای استفاده مورد نظر مناسب است

کلیک

پشتیبانی مشتریان

ما مسئولانه فکر می کنیم و به جای سه ماهه، بر حسب نسل ها عمل می کنیم و به تأثیر بلندمدت بر مشتریان و محصولات خود اعتقاد داریم. این روحیه زیربنای پایداری ما است

کلیک

توسعه و تحقیقات

در نوترون، همه چیز با تحقیق و توسعه آغاز می شود. تقریباً دو سوم سرمایه گذاری سالانه فناوری ما از کشف و توسعه پلت فرم جدید تصفیه شیمیایی پشتیبانی می کند

کلیک

گواهی نامه و کنترل کیفیت

گروه خدمات اعتبار سنجی دارویی نوترون محصولات و خدماتی را در زمینه های صلاحیت نصب (IQ)، صلاحیت عملیاتی (OQ)، ارائه می دهد.

 کلیک

توسعه فرمولاسیونهای جدید

در Neutron ما اهمیت نیاز مشتریان خود را برای توسعه فرمولاسیون های قوی و سازگار درک می کنیم. شروع با ..

کلیک